Jak probíhá perfektní klientský brief a jak se na něj připravit

24.11.2021 00:27

 

Co to je klientský brief a k čemu je dobrý?

 

Dokonalá souhra firmy a virtuálního asistenta závisí stejně, jako u většiny věcí v životě,... na kvalitních základech a dobré komunikaci oběma směry.

Už při prvním rozhovoru s klientem ( nebo potenciálním klientem ) začínáme sbírat informace.

 

Klientský brief je série otázek, které by měl klient zodpovědět, než se VA do projektu pustí.

 

 • Pomáhá identifikovat největší firemní výzvy.
 • Pomáhá oběma stranám definovat úspěch
 • Srovnat klientův budget s jeho očekáváním a možnostmi

 

Aby pro firmy a podnikatele nebylo množství, nebo znění otázek překvapivé, je dobré se připravit na to, co přijde :)

Od zadání obyčejného úkolu, přes zadání správy soc. sítě, ppc, psaní textů ( copy ), emailové komunikace a kampaní vč. Newsletterů, nebo popisků zboží pro e-shop...

Abychom mohli zmapovat propast mezi klientovými cíli a současným stavem, musíme se hlouběji ponořit do cílů dílčích, jejich historických metrik (pokud je firma má) a průzkumu.

Bez nich by bylo navržení jakéhokoli postupu JEN HÁDÁNÍ.

Potřebujeme udělat vlastní průzkum, než můžeme přijít s konkrétním konečným řešením. Nejdůležitější poznatky přicházejí přímo od zákazníků.

V tréninku VA Akademie se virtuální asistenti učí, na co se ptát a jak. Samozřejmě, jak s posbíranými informacemi naložit dál.  :)

Pokud je virtuální asistent zaměřen na konkrétní obor, čas i náklady na průzkum ( a hlavně na dodatečné testování) se omezí na minimum, protože spoustu informací o cílových skupinách už má v záloze :)

 

 

Co při briefu řešíte:

 

 1. Začínáme od konce. Co je cílem klienta. Čeho chce dosáhnout?
 2. Soustředí se na klientův problém a navrhovaná řešení s ohledem na jeho rozpočet
 3. Popis cílů, kterých se klient snaží dosáhnout
 4. Vysvětlení problému... i to do jaké míry si ho klient uvědomuje. Jak jej řešil, nebo se snažil řešit v minulosti s jakou odezvou.
 5. Klientův budget na řešení problému
 6. Časová osa
 7. Navrhovaná řešení okamžitá, dlouhodobá
 8. jak bude měřit úspěšnost

Klientský brief můžete zapsat v klíčových bodech, nebo provést podrobný brief. Čím podrobnější, tím lepší.

 

Na co se při klientském briefu soustředíte:

 

1) Celkové pozadí

pokud se virtuální asistent na obor nezaměřuje, tak bude třeba popis oboru a postavení firmy v rámci oboru. Firemní historie, branding, příslib firmy - value preposition

2) Cíle 

a dílčí kroky firmy, časová osa - víc návštěvníků webu ( x/měs), víc prodaných produktů ( x produktů/měs) , ale třeba i konzistentnější branding

3) Cílová skupina

Kdo je ideální zákazník / či a jaké jsou jeho variace. Jaká je jeho informovanost (stadia povědomí)

4) Konkurence

kdo to je, její silné a slabé stránky

5) Problém 

popis klientova problému/ů kterých si je vědom, rozbor těch, kterých si vědom není

6) Řešení

navrhovaná řešení, která lze aplikovat okamžitě i dlouhodobá řešení. Návratnost investice ( ROI ) těchto řešení

7) Vysvětlení

klientovi, proč je navrhované řešení odpověd na klientův problém vč. silných a slabých stránek konkurence.  Popis toho, jak přesně řešení dosáhne návratnosti investice.

 

Podle toho, na jakém projektu budete pro klienta pracovat...

 

 

Při klientském briefu je třeba předat:

 

Přístupové informace do nástrojů ( pokud je klient má ) :

 • Přizvání do Google Analytics ( Dáte klientovi email pro pozvánku)
 • CRM
 • Testovacího nástroje
 • Nástroje pro sledování chování
 • Personalizaci
 • Emailového nástroje
 • Facebook Ad Manageru
 • Landing Page (pokud nepoužívají Mailchimp a není součástí )

 

Vizuály a grafika firmy:

Logo, fonty, firemní paleta barev atd.

 

Dosavadní výsledky (alespoň za půl roku) :

 • Průzkumů
 • KPI  - Soc sítí, webu, emailů
 • Testování

Jestliže firmy nemá historické výsledky, budete muset průzkum, testovaní i ostatní věci dělat vy. Tudíž upozorněte klienty na to, že cena služby půjde nahoru, stejně jako to ovlivní časový horizont projektu ( Viz video a téma proč si vybrat obor zaměření)

( Pokud je cokoli z toho, co jsem zmínila, pro vás nové, nebojte. V tréninku VA Akademie si vše osaháte . Vždyť přeci vaše firma bude váš první ,,klient". Tudíž jste první, komu to musí fungovat :)

Standardní operační procedury/ Standartní pracovní postup VZOR ke stažení

 

Průzkum trhu pro virtuální asistenty

 

 

Markéta Bouhaniková virtuální asistentka

Markéta Bouhaniková je první dámou VA Akademie, členkou Mezinárodní Asociace Virtuálních Asistentů a autorkou Učebnice pro Virtuální Asistenty.

Marketér tělem i duší. Přednáší o sociálních médiích, je lektor a odborný poradce pro virtuální asistenty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BOOK ZDARMA

Jak se stát

virtuálním asistentem

 

 

Přivýdělek z domova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZDARMA KE STAŽENÍ:
 
 
 
Slovníček pro virtuální asistenty
Stačí zadat e-mail, kam ho máme poslat.
Můžete si ho, pokud chcete, také zakoupit za 20,-. V tom případě nás kontaktujte emailem.