Jak provádět průzkum trhu

24.11.2021 02:15

Zjistíte a otestujete, co nabízet a jak by měl výsledný produkt vypadat, jak by služba měla probíhat

Jak nabídku služeb sestavit tak, aby klientům udělala radost a vás nestála veškerý volný čas i energii

Jaké pro vás ( i klienty) budou nejvhodnější nástroje

Zjistíte jejich potřeby

Finanční potenciál klientů

Začnete si budovat klientskou základnu a kladný vztah s potenciálními klienty

Zmapujete silné a slabé stránky své cílové skupiny i konkurence

Pomůže vám navrhnout nejvhodnější podnikatelský model pro vaše podnikání