SWOT analýza - příklady silných stránek

 

Co jsou ve SWOT analýze silné stránky

 

 

Co umíte vy / váš produkt lépe, než ostatní?

Jaké nezvyklé zdroje můžete využít?

Co vidí ostatní, jako vaši silnou stránku?

Jaké máte kvality, které vás odlišují od konkurence?

Tyto otázky si kladete vzhledem ke všem kategoriím stránek swot analýzy...

 

 

 

Kategorie SILNÝCH stránek swot analýzy

 

 

  1. Pozice na trhu vzhledem ke konkurenci

  2. Firemní kultura

  3. Firemní postupy

  4. Lidské zdroje

  5. Know-how

  6. Finance

  7. Vlastnictví ( od budov, přes vybavení až po software)

 

 

 

Jak přemýšlet o silných stránkách SWOT anylýzy

 

 

1. Pozice na trhu vzhledem ke konkurenci

 

Ovládáte část trhu, kterou konkurence ne?

Jste první, nejrychlejší, největší?

 

2. Firemní kultura

Jaké jsou hodnoty vaší firmy?

 

3. Firemní postupy

Co vás dělá efektivnější, než ostatní?

Máte vybavení/nástroje, které vám šetří čas, lidi, peníze?

 

4. Lidské zdroje

Kdo jsou členové vašeho týmu

Odkud je čerpáte

 

5. Know-how

Originální postupy, recepty, neobyčejné znalosti

 

6. Finance

Jaký máte výchozí budget?

Jaké je vaše cashflow?

Jaký je váš finanční forcast a s jakým úspěchem dosahujete svých cílů?

 

7. Vlastnictví

Používáte nějaké nástroje, vybavení, které konkurence nemá?

Vlastníte budovy, vlastní skladové prostory atd.?

 

 

Co jsou silné stránky ve SWOT analýze?

 
Vhodná poloha s velkým provozem - kde je hodně lidí... ideálně z řad potenciálních zákazníků ( platí pro offline, ale i online prostředí)
 
Doručení služby/produktu během 1 dne
 
Vysoká kvalita služeb/ingrediencí/součástek
 
Roky zkušeností
 
Schopnost rychle se přizpůsobit změnám
 
SIlné/zvláštní dovednosti
 

Nezvykle široká škála produktů

Unikátní produkt

 
 
Související články: