SWOT analýza od A do Z

 
 
 

Co je swot analýza...

SWOT analýza firmy jeden z prvních kroků při tvorbě marketingového plánu.

Šablony jsou ZDARMA. Stačí zadat e-mail, kam je máme poslat. Můžete si je, pokud chcete, také zakoupit za 20,-. V tom případě mne kontaktujte emailem.

Začátek seriálu o podnikatelském plánu najdete ZDE
 

 

Má přímý vliv na to, nakolik bude firma dlouhodobě úspěšná a jak rychle. Vypracovává se do tzv. swot matice.

 

Jaké výhody přináší, začínat podnikání swot analýzou?

Pomáhá vám vypořádat se s konkurencí, odhalit  často skryté možnosti a definovat váš USP - Unique selling proposition. Váš ODLIŠOVAČ.

To, co vás odlišuje od konkurence a co z vás dělá pro vašeho ideálního zákazníka tu nejlepší volbu.
Odvíjí se od něj i vaše pilotní služba. Je to váš Money maker.
Název je převzat z angličtiny, protože...
 

SWOT analýza identifikuje vaše:

S (Strengths) - silné stránky
W (Weaknesses) - slabé stránky
O (Opportunities) - příležitosti
T (Threats) - hrozby

 

 

 

 
 

Co je cílem SWOT analýzy

 

Cílem SWOT analýzy je vyhodnotit počáteční situaci a naplánovat fungování firmy. ( viz. Podnikatelský plán v souladu s marketingovým plánem )

Co nejlépe využít své/firemní silné stránky, eliminovat ( nebo vyvážit ) ty slabé, předejít  hrozbám a včas rozpoznat a co nejrychleji reagovat na příležitost.

Protože je podnikání  třeba široká škála dovedností, je znalost svých silných stránek zároveň ukazatelem toho, jaké činnosti je lepší přenechat někomu jinému (a předejít tak případným potížím), nebo na čem je třeba více zapracovat. To v případě, že si na začátku podnikání nemůžete dovolit kompetentního člověka zaplatit. Což je téměř vždycky. Tehdy jste sami sobě správcem webu, sociálních sítí, analytikem i copywriterem.

Pokud si můžete dovolit někoho zaplatit, může být vaší slabou stránkou nedostatek znalostí...tedy alespoň do té míry, abyste poznali, jestli je schopný odvést svou práci .. ( To že někdo dělá svou práci, jak nejlépe umí, totiž neznamená, že ji dělá dobře.) Což se většinou projeví na vaší peněžence. A to je pozdě.

SWOT analýzou se nikde nechlubíte.

Takže není třeba ji přikrášlovat. Tím ubližujete sami sobě. Upřímnost, objektivita a citová nezaujatost je v tomto případě základ.

 

( Pokud jste budoucí virtuální asistent a odběratel emailů z VA Akademie...TOHLE je ten okamžik, kdy si  berete k ruce pracovní list - Najdi svoje zaměření, který jste si jistě poctivě vypracovali hned po obdržení :) Pokud ne, najdete ho jako dárek hned ve druhém emailu uvítací série.)

swot analyza

 

 

SWOT má několik podob. Rezeznáváme...

SWOT analýzu firmy, nebo podniku a SWOT analýzu osobnosti.

 
 
 
 
 

Jak se dělá swot analýza

 

 

 

SWOT osobnosti

 

Tady hovoříme o vás, jako člověku. Proto se jí také někdy říká osobní swot analýza.

Je dobré s ní začít, zvlášť pokud plánujete fungovat jako freelancer.
 
Spolu s kartou ideálního zákazníka vám pomáhá naplánovat, které služby budete nabízet a jak by vaše firma měla fungovat.
 
Bereme v potaz tzv...
 

Hard skills - např. znalost práce s Wordem a Excellem, bezchybný psaný projev v anglickém, ale třeba i českém jazyce, řidičský průkaz na náklaďák atd.

i Soft skills - např. prezentační dovednosti, skvělý Time management, prodejní dovednosti

Hledáme, co využít ve svůj prospěch, co je třeba rozvinout i kompenzovat.

analýza swot silné stránky


Jak sestavit osobní swot

 

 

Co jsou silné stránky ve swot analýze

Silná stránka je dovednost, vlastnost nebo rys osobnosti, který napomáhá nejen úspěšnému fungování v pracovní oblasti a  mezilidských vztazích, ale také zvládání stresu, řešení náročných životních situací a dosahování vytyčených cílů.

Pokud totiž necháme lidi jednat v souladu s jejich silnými stránkami, najdou si svou cestu k úspěchu i místo v týmu a mají větší chuť se učit a dozvídat nové věci, protože tak jdou cestou, která je pro ně přirozená.

Je vědecky dokázáno, že rozvíjení silných stránek, dělá lidi šťastnější.

Z pohledu pozitivní psychologie má nějakou silnou stránku každý z nás. Silnou stránkou člověka může být to, že je vnímavý, nebo to, že je vytrvalý a odvážný.

Bohužel ve školách i ve společnosti se většinou zaměřujeme nikoli na rozvoj našich předností, ale na odstranění chyb. Výsledkem přístupu zaměřeného na nápravu nedostatků je, že lidé neznají své silné stránky a v dospělosti často dělají práci, která je nenaplňuje, protože není v souladu s jejich přirozeností. Ztrácejí vnitřní energii a motivaci.

Váš skrytý potenciál ... to je talent + zápal. Jen zápal vede k rychlému vyhoření. Čím větší, tím hůř. Je to jako zapálit svíčku na obou koncích.
 

 

Swot osobnosti příklady silných stránek:

např. komunikační schopnosti
dobrý první dojem
dobrý vkus
zájmy
koníčky
znalosti
zkušenosti
dovednosti
schopnost posuzovat věci nezaujatě
široký přehled... patří sem také vrozený talent... příp. jestli jste spíše kreativní, nebo logický typ.

 

analýza swot slabé stránky

 

Co jsou slabé stránky u swot analýzy

- např. netrpělivost, nedotahuji věci do konce, předsudky, neochota dělat kompromisy, neschopnost posuzovat situaci bez emocí a nezaujatě.

Jak poznat své slabé stránky? Zeptejte se svých blízkých a přátel. Myslím těch upřímných. Kteří vám na rovinu řeknou i ty horší vlastnosti, ( každý je má), ne jen ty, co budou znít dobře. To je přesně ta situace, kdy slyšet nepříjemnou pravdu přinese víc, než chvála.

 

Swot analýza příklady slabých stránek:


 • Nemám odhad na lidi
 • Při prezentování na veřejnosti jsem nervózní
 • V angličtině jsem slabá v psaném projevu
 • Někdy nejsem schopná rozpoznat, jaký úkol má jakou prioritu
 • Nemám zkušenosti s online nástroji

Zkrátka vyjmenujte takové vlastnosti, o kterých víte, jak je můžete zlepšit. Třeba já jsem silný introvert. Můžu s jistotou říct, že nemám ráda, stát před kamerou. Proto i postupy, které v trénicích učím, jsou postaveny tak, abyste ... pokud nemáte dostatek odvahy, nebo potřebnou dávku exibicionismu, před kameru nemuseli ani vy.

 

swot analýza příležitosti

 

Co jsou příležitosti pro swot analýzu

Svět a technologie se mění, vzniká spousta nových pracovních příležitostí a otevírá hromada možností

Jen včas rozpoznat tu správnou a následovat ji.

 

Položte si otázky:

Je nějaká potřeba trhu, která není naplněna?

Můžeme něco dělat způsobem, jakým to nedělá nikdo jiný?

Jakou cestu jsme ještě nezkusili?

 

 


Co jsou u SWOTu hrozby

Všichni známe běžné věci, které nás ohrožují...syndrom vyhoření, nezdravý životní styl, přírodní nebo jiné katastrofy

 

Položte si otázky:

Je nějaká slabá stránka, která nám může bránit v dosažení našeho cíle?

Kdo nám může způsobit v budoucnu problémy?

Může někdo být pro naše zákazníky alternativním řešením?

 


 

,,Každá krize vytváří i příležitost.

Otázka je, jestli ji umíte využít, nebo jestli vás převálcuje."

 

 

 

Co je hrozba ve SWOT analýze

 

swot analýza hrozby

 
 

Pro klasickou asistentku ( a zdaleka ne jen pro ni) může být koronakrize hrozba, nebo příležitost.

Není jisté, jestli koronakrizi její zaměstnavatel zvládne, nebo ne. Nemá možnost o tom rozhodnout. I v případě, že krizi firma ustojí, je pravděpodobné, že bude hledat cesty, jak ušetřit.

Tudíž ...druhou ,,hrozbou" je pro ni vznik nového odvětví - Virtuálních asistentů. Náklady na ně jsou pro firmy nesrovnatelně nižší, firmy za ně nenesou zodpovědnost ( ať už jde o dovolené, nároky na pracovní prostředí, nebo bezpečnost na pracovišti atd.) a někteří mají mnohem širší znalosti i dovednosti.

 

Asistentka může nucenou karanténu využít k dalšímu rozvoji a vzdělávání, přizpůsobit se trendu virtuálních asistentů a proměnit tak Lockdown v příležitost. Začít, dokud není ještě velká konkurence, je čas se učit, vybudovat jméno, pozici na trhu, získat věrné klienty, než budou rozebraní atd. Nebo ne a zůstat stejně, jako plno jiných lidí, v pravém dolním čtverci a čekat, co se stane.

 


swat analyza

 

Není to ničí chyba, ani slabost. Máme to tak od přírody naprogramováno. Ztuhnout strachy je přiozená reakce. Záleží, jak rychle se s ní dokážeme vypořádat. 

 

 

SWOT v podnikání

 
 
Tady už hovoříme o firmě jako celku...

Je to při plánování podnikání 2. fáze SWOT analýzy.

Tady si berete k ruce krom zmíněného pdf i svou analýzu konkurence.
Otázky už si kladete ve vztahu k zákazníkům, konkurenci, rozpočtu, trhu, dostupnosti, k ceně, dodavatelům, firmení kultuře, atd.
 

Silné stránky u swot analýzy v podnikání 

- např. schopnosti, dovednosti, znalosti, lidí ve firmě, zdroje ( ať už materiální, finanční, nebo lidský potenciál) originální recept či know -how.

Co umíte zákazníkům přinést, co ostatní ne?

V čem váš produkt vyniká?

I špatná zkušenost s předchozím podnikáním, může být vaše silná stránka. Narozdíl od konkurence totiž víte, jak se to dělat nemá.

 

swot analýza podniku - silné stránky

 

PODROBNÝ NÁVOD, JAK URČIT  a co jsou SILNÉ STRÁNKY ve swot analýze vč. příkladů

 

Slabé stránky

- např. nedokonale vystižené potřeby zákazníků

neznalost marketingu... tudíž neschopnost prodat produkt, nestabilní cashflow

 

Příležitosti

- vnější okolnosti, které nejdou ovlivnit, ale firma je může, ( pokud je rozpozná), využít ve svůj prospěch.  Módní trendy, technologický vývoj atd. Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Ať už konkurenční výhodu, nebo finanční prostředky. Co je pro někoho hrozbou, někdo jiný dokáže proměnit v příležitost. Viz. zmíněná koronakrize.

 

Co můžou být hrozby ve swot anylýze firmy

- vnější bariery bránící firmě v dosažení toho, co chce a kterým je třeba předejít, nebo na ně rychle reagovat: možnost, že kompetentní lidé z firmy odejdou a nebudete je mít kým rychle nahradit

změny trhu

kroky konkurence

inflace

koronakrize

rostoucí ceny energií živelné pohromy atd.

Jejich důsledkem může být snížení poptávky, zvýšení nákladů, způsobit finanční nestabilitu firmy.

Důležité je, předem si ujasnit, jak se s takovou situací vypořádáte. Jestli jste např. schopní na nezbytnou dobu převzít funkci člověka, který odešel.


 

 

Jak sestavit a vyhodnotit  SWOT matici

 1.  do každého swot sektoru napište alespoň 5 údajů

 2. očíslujte je podle důležitosti

 3. v negativní části naplánujte ke každému z bodů protipól. Čím bod vyvážíte, příp. nahradíte

 

 

SWOT matice

                                                                                                                                                                                                                        SWOT matice

 
 

Krizová matice SWOT

Jak se dělá a jak vyhodnocuje krizová matice swot:

U kolonky hrozeb, které jste si zanesli do klasické matice, je třeba zvážit pravděpodpobnost výskytu každé konkrétní hrozby a následný dopad.

Tzv. skórovací metoda s mapou rizik se skládá ze 3 kroků a hodnotí na škále od 1 do 10:

 1. Identifikace rizika
 2. Hodnocení rizika
 3. Návrhy na opatření k minimalizaci rizika
Zpracovávají se do speciální swot tabulky krizové matice

 

krizová matice swot

 

 

Na základě analýzy se plánuje swot strategie, tzn. jak budete v budoucnu postupovat, poklud situace nastane.

 
 
 

SWOT analýza příklad

 

Když do matice vyplníte všechny silné i slabé stránky a příležitosti i hrozby, je na čase začít plánovat, jak budete postupovat. Tzn. jak naložíte se svými silnými stránkami, abyste z nich vytěžili co nejvíce a jak se naopak vypořádáte se slabými stránkymi.

To samé bude platit o příležitostech a hrozbách.

Co je pro vás v současné chvíli hrozbou?

Co by vám pomohlo se s ní vypořádat?

Je na obzoru nějaká příležitost, které byste se mohli chytit?


Příklad SWOT analýzy

 SWOT strategie

 

Stáhněte si vylepšenou šablonu SWOT analýzy ZDARMA

 SWOT  Exce ll

SWOT šablona WORD

SWOT šablon a Pdf  

 
 

 

Šablony jsou ZDARMA. Stačí zadat e-mail, kam je máme poslat.
Můžete si je, pokud chcete, také zakoupit za 20,-. V tom případě mne kontaktujte emailem.
 
 

 

Markéta Bouhaniková virtuální asistentka

Markéta Bouhaniková je první dámou VA Akademie, členkou Mezinárodní Asociace Virtuálních Asistentů a autorkou Učebnice pro Virtuální Asistenty.

Marketér tělem i duší. Přednáší o sociálních médiích, je lektor a odborný poradce pro virtuální asistenty.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZDARMA KE STAŽENÍ:
 
 
 
Slovníček pro virtuální asistenty
Stačí zadat e-mail, kam ho máme poslat.
Můžete si ho, pokud chcete, také zakoupit za 20,-. V tom případě nás kontaktujte emailem.