Pravidla pro užití pečeti VA Akademie

 

Pravidla pro užití pečeti VA Akademie

 

 

Pečeť VA Akademie smí exkluzivně užívat pouze certifikovaní absolventi VA Akademie.

Doporučujeme logo užívat ke zvýraznění vaší společnosti a jako známku vašeho vzdělání.

 

Prosím přečtěte si práva a podmínky užití:

 

Absolventi souhlasí s podmínkami užití pečeti VA Akademie

 

 • Pečeť může být užita k identifikaci vaší společnosti, jako certifikovaného absolventa VA Akademie. Smí být použito na webových stránkách, vývěskách, letácích a ostatních veřejných materiálech.
 • Pečeti s logem VA Akademie mohou být užity pouze s uvedením příslušné odbornosti. Tím je na webu dosaženo odkazem na stánku VA Akademie, potvrzující příslušnou odbornost. Na tištěných materiálech musí být tato odbornost výslovně uvedena.
 • Pečeť smí odkazovat pouze na potvrzovací stránku VA Akademie, jejíž odkaz jste získali spolu s pečetí. Pečeť nesmí odkazovat na jinou stránku vašich webových stránek, ani žádných jiných webových stránek.
 • Velikost pečeti musí být alespoň 1,5cm na tištěném materiálu i monitoru.
 • Pečeť musí být užita v původní podobě. Nesmí být upraveny proporce, barvy, ani žádné z jejich částí., bez souhlasu VA Akademie.
 • Pečeť smí být tištěna černým inkoustem, nebo v originální barvě. Tištění v jiných barvách není povoleno.
 • Pečeť nesmí být použita k označení schválení výrobků, nebo služeb.
 • Pečeť nesmí být použita na oficiálních dokumentech, jako jsou kupní smlouvy, nebo oficiálních dokumentech zveřejňujících informace, poskytovaných potenciálními, nebo stávajícími klienty.
 • Pečeť nesmí být použita v souvislosti s jakýmikoliv posměšnými prohlášeními o VA Akademii, jejími produkty, nebo jinými způsoby, které by mohli poškodit VA Akademii.
 • Pečeť nesmí být použita na webových stránkách, které jsou v rozporu s platnými zákony, nebo nařízeními vlády.
 • VA Akademie si vyhrazuje právo zakázat jakékoliv použití pečeti.
 • Jakékoliv neoprávněné používání pečeti může vést k právním krokům.

Pro dotazy ohledně podmínek se obracejte na info@va-akademie.cz