Kontaktní osoba: Markéta Bouhaniková    E-mail: info@va-akademie.cz

Fakturační adresa :

Markéta Bouhaniková, IČ: 71978631,Va Akademie, Náplavní 2010, 12000,Praha 2

 

Smluvní podmínky

 

Objednávka klasických kurzů

Pokud se nebudete moci kurzu zúčastnit, BEZ ŘEČÍ Vám zarezervujeme nový termín . Závaznou objednávku prosím provádějte kdykoliv prostřednictvím našeho formuláře, nebo emailu info@va-akademie.cz

Prosíme, uvádějte Vaše jméno, příjmení, příp. fakturační údaje.

Garance místa v kurzu platí až po uhrazení platby ze tento kurz.

Vaše kontaktní informace budou použity pouze pro komunikaci VA Akademie s vámi. Nebudou poskytnuty nikomu dalšímu.

Smluvní podmínky
 1. Zasílat objednávky je možné kdykoliv, prostřednictvím kontaktního formuláře či emailu:
 2. Po obdržení objednávky Vám zašleme potvrzení o jejím přijetí s informacemi k uhrazení platby a Vaším variabilním symbolem. Úhradu prosím proveďte převodním příkazem nejpozději 7 dní před konáním kurzu na náš účet č: 2900754405/2010 . Bez uhrazení platby vám nemůžeme garantovat volné místo v kurzu.
 3. Na základě Vaší výslovné žádosti v objednávce, vám emailem zašleme zálohovou fakturu.
 4. Po ukončení kurzu obdrží objenavatel elektronickou poštou platný daňový doklad.
 5. V případě zrušení účasti na kurzu, je možno zúčastnit se stejného kurzu v jiném vypsaném termínu za stejných cenových podmínek, nebo vyslat náhradníka.
 6. Případné změny jsou možné po písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.
Velmi rádi bychom Vám poskytli mnohem více platebních metod, ale poplatky platebním bránám činí až 5% z celkové částky. A vzhledem k tomu, že se pro Vás snažíme držet ceny na minimu, tak si myslíme, že rádi věnujete minutu navíc převodu, nežli financovat ještě někoho dalšího. Mimo to, bankovní převod je pořád ještě nejbezpečnější platební metodou.

 

Smluvní podmínky

Internetové školení a poradenství

 

Úvodní ustanovení

VA Akademie nabízí služby spojené s online nabídkou výuky a poradenství v oblasti administrativy a služeb kreativní a technické povahy.

 

Veškeré placené služby jsou nabízeny ve měně CZK (Kč)

 • Uživatel vstupem na stránky VA-Akademie.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním podmínek a zavazuje se jimi řídit.
 • Provozovatel může znění jednostranně měnit či doplňovat.
 • Veškeré online služby jsou koncipovány pro stolní počítače. Nezaručujeme plnou funkčnost na ostatních zařízeních.

Objednávka a platby

 • Objednávka služeb VA Akademie je možná kdykoliv prostřednictvím našeho formuláře, nebo emailu info@va-akademie.cz.

Prosíme, uvádějte Vaše jméno, příjmení, příp. fakturační údaje. Vaše kontaktní informace budou použity pouze pro komunikaci VA Akademie s vámi.


Dodací lhůta a forma doručení

 • Ihned po připsání platby na náš účet se spouští automatická online služba s výukovým programem, příp. se odešle objednaný dokument.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení informací v případě neuvedení úplných údajů, chybné či jinak nefunkční e-mailové schránce, příp. chybném uvedení e-mailové adresy. V případě jakýchkoli komplikací se na nás kdykoli obraťe. :)

Provozní podmínky

 • Materiál na stránkách VA Akademie je určen pouze pro nekomerční osobní účely. S ohledem na tyto smluvní podmínky se uživatel těchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a další vlastnická práva zde uvedená.
 • Jakékoli neoprávněné použití materiálů, může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, nebo mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejícími se zneužitím obchodní značky, autorských práv, reklamních práv a soukromí .
 • Obsah stránek lze prohlížet i tisknout. Předpokládá se, že dokumenty v něm obsažené budou použity pouze k informačním nekomerčním osobním účelům.  Není dovoleno modifikování, prodávání ani další předávání, bez písemného souhlasu majitele autorských práv k dané části.
 •  Části obsahu dostupné pouze registrovaným uživatelům je určen výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi neregistrované uživatele je posuzováno jako závažné porušení smluvních podmínek.
 • Provozovatel stránek neposkytuje žádné záruky co se týče přesnosti, či úplnosti informací. Nenesou odpovědnost za opomenutí, či případné chyby v obsahu, nebo za aktualizaci obsahu na stránkách, ani za následky používání obecných návodů, které provozují uživatelé na vlastní riziko. V případě pochybností se osobně obraťte na odborného specialistu. Individuální konzultace vám rádi zprostředkujeme. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv  a bez omezení upravovat obsah kterékoli části stránek, nabídky, uveřejněné informace i dostupnost obsahu. Dále nenese žádnou odpovědnost za škody vzniké během přístupu na tyto stránky. AŤ už se jedná o škody přímé, nepřímé, nebo náhodné. Také jejich použitím co se týče rad, návodů, doporučení a jiných, zde neuvedených forem informací. Stránky VA Akademie mohou odkazovat na jiné stránky, které jsou spryvovány jiným provozovatelem. Zodpovědnost za použití těchto odkazů je na uživateli.
 • Vložením obsahu v jakékoliv formě, ať už obrazové, či textové, dává uživatel právo provozovateli Markéta Bouhaniková / VA-Akademie.cz k editování, kopírování, distribuci, pořizování výtahů a zveřejňování obsahu v libovolné formě i médiu. Vkladatel obsahu ručí a odpovídá za veškerou svou činnost na stránce. Porušením pravidel, která mohou mít za následek znemožnění přístupu na stránku, jsou:
 • Zveřejňování nevhodného, obscénního, nelegálního, či urážlivého obsahu
 • Obtěžování, ohrožování, rušení ostatních uživatelů jakýmkili nežádoucím způsobem.
 • Předávání, nebo distribuce obsahu, který je škodlivý, urýžlivý, výhružný, rušivý, hanlivý, rasistický, či útočný vůči jakémukoli etniku. Dále vulgární, sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý, nebo nežádoucí.
 • Používání vulgárního, či hrubého jazyka.
 • Vydávání se za jakoukoli jinou osobu, nebo jiného uživatele.
 • Pokus o získání přístupu ke skrytému obsahu a také šíření obsahu s omezeným přístupem ostatním uživatelům, kteří by tento obsah jinak neměli k dispozici.
 • Zveřejňování reklamního, propagačního, nebo komerčního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele, nebo bez zaplacení poplatku za reklamní obsah.
 • Šíření obsahu, nebo části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.


Provozovatel stránek si vyhrazuje kdykoli odstranit jakýkoli nevhodný obsah, který porušuje pravidla přístupu na stránky VA-Akademie.cz.  Provozovatel nepřebírá odpovědnost za žádný nežádoucí materiál, s nímž se může uživatel setkat při používání stránky.

Žádné z informací vložené uživateli na stránkách, nebo zaslané provozovateli libovolným způsobem, nejsou brány jako důvěrné. A to ani v případě, že nejsou ostatním uživatelům běžně k dispozizci. Provozovatel může bez jakékoliv náhrady používat a publikovat veškeré nápady, know-how, myšlenky a techniky.

Ochrana osobních údajů

Vložením osobních údajů souhlasí uživatel s tím, že budou jeho údaje zpracovány podle zákona č. 101/200 sb. , o ochraně osobních údajů, pro statistické, marketingové a případné další účely odsouhlasené na stránkách a taktéž je může poskytnout svým partnerům, nabízejícím výhody z registrace. Uživatel souhlasí, že při porušení kázně, nebo pravidel stránek, mohou být údaje zveřejněny, nebo poskytnuty III. straně. Zavazuje se také udržovat údaje pravdivé a úplné.

V případě nesplnění této povinnosti nese uživatel odpovědnost za případnou vzniklou škodu aje si vědom, že mu mohou být odepřeny výhody plynoucí z registrace. Souhlasí s tím, že mu mohou být zasílána obchodní sdělení a sdělení o novinkách podle § 2  písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 sb., pokud neuvede nesouhlas se zasíláním. I po zákazu zasílání sdělení si je uživatel vědom, že mu mohou být zasílána sdělení jiného charakteru, jako jsou oznámení o dlouhé nečinnosti na stránkách, sumarizace objednávek a pod. Tato sdělení nelze zakázat, ani omezit. Zrušení registrace a vymazání údajů z databáze je možné na základě písemného požadavku. Zrušením této registrace nezanikají veřejné příspěvky, záznamy, informace, obrázky, ani jiné aktivity vložené během registrace.

Reklamace a vrácení peněz

S reklamací služeb se prosím obracejte na info@va-akademie.cz a to v případě problému s technickým čerpáním služby.

Odstoupení od smlouvy je možné do 14 dnů a to bez udání důvodu. Vyjímku tvoří služba, která byla realizována, nebo započata před uplynutím této lhůty. U již realizované služby nelze odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz a to ani dílčí části.

E-knihy lze reklamovat pouze v případě, že se u e-knihy vyskytnou v záruční době vady. Pak může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet stažením příslušné publikace.

Záruku nelze uplatnit na publikaci poškozenou využitím nesprávného hardwaru na straně klienta.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě, nebo v souvislosti s Markéta Bouhaniková / va-akademie.cz se řídí právním řádem České Republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití va-akademie.cz realizován.

Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným, nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se nejvíce přibližuje neplatnému ustanovení. Neplatností, či neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.