Pečeť VA AKademie

Vlastník této pečeti

 je certifikovaným virtuálním asistentem se zaměřením na běžnou administrativu, přepisy textů a osobní asistenci. 

 

 

 

Pro bližší informace o certifikátu se můžete obrátit na info@va-akademie.cz